Razvoj Informacijskog sustava

Razvoj Informacijskog sustava

Projektiranje i izgradnja informacijskog sustava opsežan je i kompleksan postupak.

Razvoj informacijskog sustava treba planirati, detaljno analizirati potrebe za sustavom, oblikovati, izraditi točnije proizvesti, uvesti u rad i tijekom rada održavati.

Izgradnju informacijskog sustava treba organizirati kroz projekt u kojem zajednički sudjeluju korisnici i inženjeri. Skupovi metoda koji se koriste pri izgradnji IS-a su inženjerstvo sustava, informacijsko inženjerstvo i programsko (softversko) inženjerstvo.

INFORMACIJSKI SUSTAV je sustav koji prikuplja, pohranjuje, čuva, obrađuje i isporučuje informacije važno za organizaciju u kojoj je uveden. Uvođenje i primjena može biti uspješno samo onda ako je razvoj IS-a usklađen sa strategijom razvoja poslovnog sustava. Ovakav pristup naziva se strateškim planiranjem razvoja IS-a.

Pristup izgradnji informacijskog sustava

Izgradnja informacijskog sustava poduzeća opsežan je i zahtjevan zadatak. Praksa pokazuje da izgradnja IS-a može trajati godinama, te da se on dorađuje i nakon što je izgrađen, da je njegova izgradnja skupa i neizvjesna, i da će mnogi projekti izgradnje biti neuspješni. Iskustvo inženjera IS-a ukazuje na to da se izgradnji sustava mora pristupiti ozbiljno i studiozno.

Najstariji pristup izgradnji IS-a nazvan je vodopadnim ili linearnim razvojem, jer se sustav izgrađuje po fazama, onim redom kojim faze prirodno slijede. U svakoj fazi se izrađuju rezultati (specifikacije sustava, dijagrami sustava, programi, dokumentacija i sl.) koji predstavljaju ulaz u sljedeću fazu. Razvoj je vodopadan, jer rezultati “teku” s jedne stepenice na drugu. Takav slijed daje mogućnost da se nakon svake faze razvoja ocijene rezultati projekta i odluči o njegovoj daljnjoj sudbini.

Pružamo širok raspon IT usluge vezanih za suvremene informatičke tehnologije na području razvoja i implementacije informacijskih sustava.

 • Analiza informacijskih zahtjeva
 • Projektiranje složenih informacijskih sustava
 • Izgradnja složenih informacijskih sustava
 • Uvođenje složenih informacijskih sustava
 • Zamjena starih aplikacija novim aplikacijama
 • Konverzija starih baza podataka
 • Održavanje softvera i baze podataka
 • Modeliranje baze podataka
 • Dugoročna podrška korisnicima
Izgradnja IS-a je projekt koji angažira različite resurse

Planiranje, utvrđivanje uvjeta
 • Svrha
 • Zahtjevi korisnika
 • Ograničenja
Izbor modela
 • Fizičkog i logičkog postojećeg sustava
  • Fizički model – opisuje kako je sustav fizički i tehnički izgrađen (tko, gdje i kada nešto radi)
  • Logički model (esencijalni, konceptualni, poslovni) – što je sustav, što radi, što su i koji su podaci
 • Logičkog i fizičkog budućeg sustava
 • Organizacijskog budućeg sustava
Oblikovanje i dizajn
Konstrukcija
Integracija i testiranje
Prihvaćanje
Održavanje

Metodika za razvoj IS-a (MIRIS)
sastoji se od dvije temeljne faze projektiranja: logičkog i fizičkog oblikovanja, koje se dalje dijele na 3 koraka.
 • Logičko oblikovanje čini strateško planiranje IS-a, glavni projekt i izvedbeni projekt,
 • Fizičko oblikovanje je izvedba programske potpore, uvođenje i primjena te održavanje.

Metode strateškog planiranja IS-a sastoji se od šest (6) faza

 • Faza 1 – Strategije,
 • Faza 2 – Analize,
 • Faza 3 – Oblikovanja,
 • Faza 4 – Izgradnje i dokumentiranja,
 • Faza 5 – Uvođenja
 • Faza 6 – Primjene IS-a
Implementacija IS-a i postupak implementacije (konstrukcija, izvedba, provedba)
 • Faza 1 – Izrada novog sustava i isporuka istog sustava u produkciju – svakodnevnu primjenu
 • Faza 2 – Izrada sustava –  faza u kojoj se obavlja
  • Izgradnja i testiranje mreže
  • Izrada i provjera baze podataka
   • Kreiranje baze podataka,
   • Transfer probnih podataka,
   • Testiranje operacija nad podacima
  • Instalacija i testiranje novih softverskih paketa
  • Pisanje i testiranje novih programa, pisanje programske dokumentacije
   • Provodi se prema detaljnom planu programiranja
   • Prethodno se stvara izvedbent tim i pridjeljuju odgovornosti članovima
Testiranje
 • Integracijska provjera (integration testing)
  • Ispitivanje grupa komponenti koje integrirane čine cijeli sustav ili neki njegov dio
 • Provjere
  • Test korisničkog sučelja – provjera svake funkcije sučelja
  • Test slučajeva korištenja – provjera svakog pojedinačnog slučaja
  • Test toka podataka – provjera procesa korak-po-korak
  • Test sučelja sustava – provjera prijenosa podataka između sustava
 • Ispitivanje provodi tim za testiranje u suradnji sa korisnicima sustava
 • Testovi su zasnovani na specifikaciji sustava
 • Dokumentacije – provjera korisničke dokumentacije i primjera

 • Provjera sustava (system testing)
  • Provjera rada sustava kao cjeline, kojom se osigurava da svi nezavisno razvijeni aplikacijski programi rade ispravno te sukladno specifikacijama provjere
  • Funkcionalno testiranje – provjera funkcionalnosti prema zahtjevima
  • Testiranje performanci – provjera nefunkcionalnih zahtjeva
  • stress – verifikacija velikog broja simultanih pristupa
   • volume – test na količinu podataka, složenost algoritama, fragmentaciju
   • security – provjera prava pristupa
   • timing –brzina odziva
   • recovery – mogućnost oporavka pri prisilnom padu sustava
 • Testiranje dokumentacije – provjera korisničke dokumentacije i primjera

 • Post-implementacijski pregled i fino usklađivanje
  • Kada je implementacija završena, novi sustav i procesi se pregledavaju. Izrađuje se izvještaj akcija za fino usklađivanje sustava i procesa kako bi se povećale koristi postignute uvođenjem novog sustava.

  # #