Outsorcing upravljanje

Usluga održavanja i upravljanja koja podrazumijeva održavanje optimalnog rada svih dijelova informacijskog sustava potreba je svake tvrtke.

Jedan od osnovnih uvjeta uspješnog poslovanja institucije ili bilo koje tvrtke je kvalitetan i funkcionalan IT sustav. Informacija je nešto neopipljivo ali danas jednako tako i najvrjednija roba te od njezinoj kvaliteti i  stalnoj dostupnosti ovisi realizacija poslovnih prilika.

Jasno je zbog čega sve tvrtke koje ozbiljno vode i planiraju svoj posao imaju angažirani tim IT stručnjaka koji brine o besprijekornom radu njihovog informacijskog sustava i njegovoj funkcionalnosti. Usluge održavanja prema ugovoru zasnivaju se na broju radnih sati mjesečno ili po broju računala.

Usluga održavanja ovisno o potrebama korisnika može realizirati na dva načina:

 • Održavanje prema ugovoru (paušalno)
 • Intervencije na poziv/potrebi

Analiza i dijagnostika IT sustava
Aktivni nadzor sustava (monitoring sustava)
Antivirusne intervencije i oporavak sistema
Preventivna zaštita sustava
IT savjetovanje

Osnovne usluge održavanja prema ugovoru obuhvaća slijedeće radnje:

 • Instalacija servera
 • Održavanje optimalnog rada servera i radnih stanica
 • Instalacija radnih stanica
 • Održavanje optimalnog rada radnih stanica
 • Minimalno jednu obaveznu kontrolu sustava mjesečno
 • Redovito instaliranje potrebnih „Service packova“ i „zakrpa“ na server te na radnim stanicama
 • Nadogradnja antivirusnog programa
 • Osiguravanje pravilne izrade sigurnosnih kopija (backupa) podataka
 • Intervencije u garantnom roku od poziva/prijave incidenta ovisno o paketu


Posebne usluge

Održavanje i hitne IT-SOS intervencije te intervencije po potrebi naplaćuju se po radnom satu, ovisno ozahtijevanoj usluzi ili jedinstvenom cijenom ukoliko se radi o instalaciji.

Tko su naši korisnici?

Ukoliko u svakodnevnom poslovanju koristite IT opremu, neophodna je briga od strane IT stručnjaka o funkcionalnosti i ispravnosti iste opreme. Korisnici usluga koje mi pružamo su sve institucije i tvrtke koje u svakodnevnom poslovanju koriste IT opremu i različite informacijske sustave. Da, Vi ste naš korisnik!

Zašto su Vam naše usluge neophodne?

Kao i svaki drugi složeni tehnički uređaj, IT oprema, kao i sva prateća oprema zahtjeva konstantno održavanje da bi funkcionirao u predviđenim parametrima i sa maksimalnim performansama. Primjenom odgovarajućih procedura i koraka osiguravate IT sustavu maksimum pouzdanosti, sigurnosti i funkcionalnosti.

Korisnici trebaju biti svjesni potrebe za brigom o IT sustavima, na kojoj rade svaki dan, na adekvatan način. Uobičajena je situacija da se na IT sustavima pojedine tvrtke nalazi i bitna poslovna dokumentacija koja može sadržati povjerljive informacije o poslovanju. Gubitak povjerljivih podataka može dovesti do velikih problema u poslovanju kao što je prolongiranje ugovorenih rokova, dodatnog i nepotrebnog napora zaposlenika, nezadovoljstva klijenata, gubitka ugleda tvrtke, a i na kraju neželjenih financijskih gubitaka…

Suvremeno poslovanje podrazumijeva angažiranje tima IT stručnjaka čiji je zadatak, između ostalog i briga o kvaliteti te funkcionalnosti IT opreme, pouzdanosti i povjerljivosti podataka kao i o racionalnom trošenju budžeta pri planiranju, nabavi i samoj zamjeni dotrajale – novom IT opremom.

Zašto baš mi?

DEDALUS tim čine stručni, obrazovani i pouzdani djelatnici, koji svoj posao obavljaju odgovorno i sa entuzijazmom. S obzirom na iskustvo stečeno u IT-u kao i ljubav prema novim tehnologijama, namećemo se kao idealno rešenje za svaku instituciju ili Vašu tvrtku.

Zašto se odlučiti za ugovorno održavanje računala ?

 1. Znatno manji troškovi u odnosu na vlastiti informatički odjel
 2. Nema troška za obuku informatičkih djelatnika
 3. Upravljanje i planiranje troškova, nabava i zamjena dotrajale IT opreme
 4. Preventivno praćenje stanja sustava te upravljanje istim sustavom
 5. Smanjeni gubici prouzročeni kvarovima opreme i greškama u software-u zbog preventivnog praćenja stanja sustava
 6. Savjetovanje pri nabavi nove opreme usklađene prema stvarnim potrebama klijenta
 7. Brzi odziv na prijavljene kvarove


Kategorije grešaka:

 1. Kategorija – greška koja uzrokuje prekid u radu sustava. Sustav nije operativan te operator nije u mogućnosti ponovno ga pustiti u rad.
 2. Kategorija – sustav je operativan, ali jedan ili više njegovih dijelova ne rade. Pojavljuju se povremeni prekidi u radu sustava, bez mogućnosti otklanjanja greške korištenjem alternativnog rješenja.
 3. Kategorija – prijavljena je ne kritična greška, krajnji korisnici mogu koristiti sve servise sustava i u ovu kategoriju ulazi bilo koja greška prve ili druge kategorije za koju postoji alternativno rješenje.
 4. Kategorija – ne kritične greške kao što su izgled, promjena teksta, ispravke u dokumentaciji.

Osnovni ponuđeni paketi održavanja IT sustava

 1. Paket BASIC preporučeno do 5 računala
 2. Paket STANDARD preko 5 i do 10 računala
 3. Paket PREMIUM preporučeno za više od 10 i do 20 računala


Posebni zahtjevi i prilagođeni paketi

Ukoliko su Vaše potrebe specifične, i ne uklapaju se ni u jedan od ponuđenih paketa, sa zadovoljstvom ćemo ih prilagoditi prema Vašim željama i nakon analize prema Vašim stvarnim potrebama.

Zahvaljujući dugogodišnjem poznavanju i primjeni naprednih tehnologija svojim korisnicima garantiramo sigurnost i nesmetan rad Informacijskog sustava.


# #