Komunikacijska rješenja i mreže

Današnje poslovne sustave nije moguće zamisliti bez povezanih računala unutar tvrtke u jednu mrežu bez obzira na fizičku lokaciju pojedinih računala.

Kvalitetno postavljen mrežni sustav može poboljšati poslovanje ubrzavajući rad poslovnih aplikacija i omogućujući razmjenu podataka u realnom vremenu Isto tako jedino kvalitetna i sigurna mreža može zadovoljiti ove kriterije.

Stručnjaci tvrtke DEDALUS dizajniraju, projektiraju i izgrađuju mrežne sustave te virtualne privatne mreže (VPN)
koje služe povezivanju dislociranih mreža u jednu virtualnu privatnu mrežu preko javne ili dijeljene mrežne infrastrukture.

Pri projektiranju i izgradnji komunikacijskih mreža

 • Koristimo najmoderniju i najkvalitetniju upravljivu aktivnu opremu za povezivanje koja podržava brzinu prijenosa podataka 10/100/1000 Mbit/s kako bi se postigao brz i učinkovit rad mreže.
 • Koristimo najkvalitetniju pasivnu opremu za povezivanje koja podržava brzinu prijenosa podataka 10/100/1000 Mbit/s kako bi se postigao brz i učinkovit rad mreže.
 • Potpuno slijedimo međunarodne norme i standarde za izgradnju komunikacijskih mreža
VPN – rješenje za sigurno umrežavanje udaljenih lokacija

Virtualna privatna mreža – VPN (Virtual Private Network) je tehnologija koja omogućava sigurno povezivanje privatnih mreža u zajedničku virtualnu privatnu mrežu kroz mrežnu infrastrukturu, danas najčešće internet. Ostvaruje se siguran “tunel” između dvije krajnje točke. Kod tuneliranja se provodi kompresija i/ili kriptiranje podataka.

VPN tehnologija mora osigurati zahtjeve
 • Upravljanje IP adresama – VPN je zadužen za dodjeljivanje klijentskih adresa unutar privatne mreže.
 • Mehanizmi upravljanja ključevima – VPN mora osigurati generiranje i osvježavanje ključeva između klijenta i poslužitelja.
 • Podršku za razne protokole – VPN mora podržavati standardne protokole koji se koriste u javnim mrežama.

Vrlo su važni i sigurnosni zahtjevi

 • Pravo pristupa – VPN osigurava provjeru identiteta korisnika i dopušta VPN pristup samo registriranim korisnicima. Također mora osigurati mogućnost praćenja događaja (engl. logging).
 • Autentikacija i autorizacija – VPN mora osigurati provjeru da podaci koji dolaze stvarno dolaze s izvorišta s kojeg tvrde da dolaze i da osoba koja tvrdi da je pošiljatelj podataka to stvarno i je.
 • Integritet podataka – VPN mora osigurati provjeru jesu li podaci putem promijenjeni.
 • Povjerljivost (tajnost, kriptiranje) – VPN mora osigurati kriptiranje podataka tako da ih nitko, osim klijenta odnosno poslužitelja ne može pročitati.

Vrste VPN mreža

 • Intranet VPN – Koristi se za povezivanje više lokacija unutar jedne organizacije. Za prijenos podataka se koristi internet.
 • Ekstranet VPN Koristi se za povezivanje različitih organizacija(npr. tvrtke i poslovnih partnera). Za prijenos podataka se koristi internet.
 • Udaljeni pristupPovezuje udaljene korisnike s lokalnom mrežom organizacije.

 

# #